BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Arbetsutskott

Möjlighet att påverka utvecklingen

Det finns sex arbetsutskott i BEAst som träffas med viss periodicitet för att diskutera frågeställningar inom sina respektive områden. Här ges medlemmar möjlighet att påverka arbetet inom BEAst. Inte minst är utskotten ett kompetensnätverk där deltagarna utvecklas inom sina intresseområde tillsammans med kollegor i branschen. Meningen är också att arbetsutskotten ska generera idéer till nya projekt.

För närvarande finns dessa arbetsutskott:

  • Fakturautskottet som samordnar praxis och hanterar frågeställningar om e-fakturering. Standarden BEAst Invoice är en central del av utskottets arbeta liksom förvaltning av fakturadelen av BEAst Portal.
  • Logistikutskottet utbyter erfarenheter om försörjning av byggmaterial. Standarden BEAst Supply Material är en central del av utskottets arbete.
  • Teknikutskottet som handlägger och utbyter erfarenhet kring tekniska frågor, t.ex. för kommunikation och integration.
  • Anläggningsutskottet som inkluderar hantering kring anläggningstransporter, maskintjänster, asfalt, betong, återvinning/byggavfall och miljö. Standarden BEAst Supply NeC är en central del av utskottets arbete.
  • Bygghandlingar är ett utskott som omfattar området Granskning, digital namnruta, metadata för bygghandlingar och kommunikation av handlingar och metadata.
  • Hyresutskottet utbyter erfarenheter om effektivare hantering av försörjningen av hyresutrustning. Kärnan är standarden BEAst Supply Rental för vilken man hanterar både förvaltning och spridning.

Möten sker både som webbmöten och vanliga möten.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst