BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kalendarium

Aktuella arrangemang

9 januari: Möte i BEAst Logistikutskott
Nästa möte i Logistikutskottet för beslut om den kommande versionen av BEAst Supply Material.

14 januari: Möte i Spridningsprojektet
Nästa möte i arbetsgruppen för Logistikutskottets utvecklingsprojekt.

27 januari: BEAst Hyresutskott
Möte i utskottet för erfarenheter och förvaltning av standarden BEAst Supply Rental.

3 februari: BEAst Anläggningsutskott
Möte i utskottet för erfarenheter och förvaltning av standarden BEAst Supply Rental.

17 mars: Möte i BEAst Fakturautskott
Nästa möte i arbetsutskottet.

12 december: Projekt Offert- och Tillvalsprocess
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst