Kalendarium | BEAst
BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kalendarium

Aktuella arrangemang

23 augusti: Arbetsgruppsmöte Offert- och Tillval
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.

27 augusti: Arbetsgruppsmöte projektet Dokumentplattformar
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare kommunikation med dokumentplattformar”.

10 september: Informationsträff
SBUF-projektet för ”effektivare kommunikation av bygghandlingar” har en halvdags informationsträff för intressenter. Öppet arrangemang utan avgift. Anmälan till BEAst. Läs mer på denna sida.

13 september: BEAst Anläggningsutskott
Möte i BEAst Anläggningsutskott med erfarenhetsutbyte mm på programmet.

18 september: Arbetsgruppsmöte Hyresprojekt
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare hyresprocess”.

20 september BEAst Tekniska utskott
Möte i BEAst Tekniska utskott.

20 september: Logistikutskottet Varuförsörjning
Möte i arbetsgruppen för logistikutskottet för ”Effektivare varuförsörjning”.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst