BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kalendarium

Aktuella arrangemang

7 december Effektivare granskning
Webbinar om BEAst-standarden för effektivare granskning och rekommendationen PDF Guidelines.

12 december: Projekt Offert- och Tillvalsprocess
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.

17 januari: Logistikutskottet Varuförsörjning
Möte i arbetsgruppen för logistikutskottet för ”Effektivare varuförsörjning”.

18 januari: Förvaltningsgrupp BEAst Portal
Möte om förvaltning av portalen, piloter och erfarenhetsutbyte.

1 februari Tekniska utskottet
Möte i BEAst Tekniska utskott.

7 februari BEAst Hyresutskott
Första mötet i det nybildade utskottet för standarden BEAst Supply Material.

14 februari Utskott Bygghandlingar
Nästa möte i utskottet för områdena granskning, namnruta och överföring av dokument.

26 februari: BEAst Anläggningsutskott
Möte i BEAst Anläggningsutskott med erfarenhetsutbyte mm på programmet.

7 maj Årets konferens om e-affärer i byggsektorn
Varje år arrangerar BEAst en konferens där vi presenterar branschens utveckling inom digitalisering med fokus på de områden där BEAst tagit fram standarder. Praktikfall och rapporter från projekt varvas med tid för att mingla och utbyta erfarenheter. Ett program kommer snart.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst