BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kalendarium

Aktuella arrangemang

24 oktober: Möte i Spridningsprojektet
Nästa möte i arbetsgruppen för Logistikutskottets utvecklingsprojekt.

29 oktober: Spridningsprojektet – Installationsfokus
Uppföljningsmöte om BEAst Supply Material inom installation.

8 november: Möte i Spridningsprojektet
Nästa möte i arbetsgruppen för Logistikutskottets utvecklingsprojekt.

11 november: Arbetsutskott Bygghandlingar
Nästa möte i arbetsutskottet för bygghandlingar och standarderna i BEAst Document.

12 november: BEAst Hyresutskott
Möte i utskottet för erfarenheter och förvaltning av standarden BEAst Supply Rental.

14 november: Möte i BEAst Fakturautskott
Nästa möte i arbetsutskottet.

19 november: Tekniska utskottet
Möte i BEAst Tekniska utskott.

24 september: BEAst Anläggningsutskott
Möte i BEAst Anläggningsutskott med erfarenhetsutbyte mm på programmet.

12 december: Projekt Offert- och Tillvalsprocess
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst