BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kalendarium

Aktuella arrangemang

20 oktober: Arbetsgruppsmöte Hyresprojekt
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare hyresprocess”.

26 oktober: Logistikutskottet Varuförsörjning
Möte i arbetsgruppen för logistikutskottet för ”Effektivare varuförsörjning”.

9 oktober: Arbetsgruppsmöte Granskningsprojektet
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare granskningsprocess”.

21 november: BEAst Anläggningsutskott
Möte i BEAst Anläggningsutskott för fortsatt arbete efter att projektet ”Effektivare anläggningstransporter och maskintjänster” avslutats.

27 november: Arbetsgruppsmöte projektet Dokumentplattformar
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare kommunikation med dokumentplattformar”.

5-6 december: Logistikkonferens
BEAst deltar i Teknologisk Instituts konferens ”Logistik i byggbranschen”. Se program här.

Början av december: Fakturautskottet
Möte i BEAst arbetsutskott för e-faktura.

prel september: Workshop Bygglogistikcenter
Steg två för är att utforma ett bra stöd för bygglogistikcenters (BLC) och trafikflödessystem inom ramarna för standarden BEAst Supply.

prel september: Arbetsgrupp Tillvalsprocessen
Arbetsgruppen för att skapa en effektivare tillvalsprocess har tredje mötet för hur tillval ska hanteras inom standarden BEAst Supply Material.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst