BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Om BEAst

Byggbranschens mötesplas för e-affärer

BEAst står för ”Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard” och har i dagsläget drygt 100 medlemmar. Det är ledande företag och organisationer från branschens olika delar som samverkar i ett nätverk för att utveckla branschens e-Affärer. Det gör BEAst till den naturliga mötesplatsen för allt som rör e-handel B2B, EDI, webblösningar och e-kommunikation i branschen.

Hur BEAst växt fram från starten 1988

EDI Byggs föregångare var projektet DK Bygg (Datakommunikation Bygg) som startades och drevs av Svensk Byggtjänst i samarbete med främst NCC/JCC/Siab och Skanska. Anledningen till denna konstellation var starkt personorienterad, från Byggtjänst dess tekniske chef Henry Karlsson, från Siab Ulf Danielson och Eric Asplund och från Skanska Carl-Erik Brohn och Christer Cederblad. Själva idén till informationsutbyte dator-dator med standardiserade gränssnitt fångade Henry Karlsson upp från en kollega i Storbritannien 1987. De informerade då om idén som kom från Frankrike året innan. Inriktningen där var informationsutbyte i planerings- och kalkylprocessen; inriktningen mot inköps- och leveransprocessen för byggvaror är mer en svensk innovation driven av Skanska, NCC och Peab i första hand. Vi började få igång ett projekt 1988. I den vevan kom vi i kontakt med rörbranschen som också medverkat inom BEAst och våra standardiseringsprojekt.

Arbetet inom projektet DK Bygg gav så lovande resultat att vi började planera för en mer permanent verksamhet. Lösningen blev att vi bildade den branschägda förening med helägt service-AB, som då döptes till EDI Bygg och senare omdöptes till BEAst. Henry Karlsson gick in som VD på deltid parallellt med tjänsten som Teknisk chef på Svensk Byggtjänst. Härigenom säkrades den önskade operativa kopplingen mellan EDI Bygg och Svensk Byggtjänst. Samtidigt gick Svensk Byggtjänsts vd in i EDI Byggs styrelse och Byggtjänst blev en av de stora aktieägarna i EDI Bygg tillsammans med Skanska, NCC och Peab. EDI Byggs, senare BEAst:s, kontor var placerat hos Byggtjänst.

1998 gick Henry Karlsson i pension från Svensk Byggtjänst men fortsatte några år som konsult och EDI Bygg/BEAst låg då fortfarande kvar på Byggtjänst. Årsskiftet 2004-2005 lämnade Henry så BEAst och BEAst hyrde in sig på ett kontor i city. En ny VD, Olle Samuelsson, anlitades på deltid under ett år. Olle är idag vd för BIM Alliance. Ett år senare engagerades Peter Fredholm som BEAst:s VD.

Förutom en VD och projektledare har det alltid funnits en tekniskt ansvarig. Inte minst har den rollen inneburit arbete med BEAst standardisering. Under många år var det Frank Modin som vid sin pensionering lämnade över till Per-Lennart Persson i början av 00-talet. 2013 togs rollen över av Åsa Nilsson och idag är Jörgen Erlandsson ordförande i Tekniska utskottet.

Under sin första fas under 90-talet och en bit in i 00-talet var BEAst verksamhet främst inriktad på att delta i den internationella standardiseringen inom ramarna för UN/CEFACT och den tidigare europeiska samordningen EDI BUILD Europe. Under många år var antalet medlemmar 20-30, men i takt med det ökande intresset för e-affärer i branschen har antalet medlemmar snabbt ökat. Verksamheten har också inriktats mer på att driva projekt för att implementera de standarder som tas fram. En milstolpe var 2010 då den branschgemensamma fakturaportalen e-Build lanserades. En stor betydelse för utvecklingen har SBUF, den svenska byggbranschens utvecklingsfond, haft genom att de finansierat flera av de projekt som BEAst drivit.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst