BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Samverkan

BEAst har en nära samverkan med flera organisationer, både i och utanför byggsektorn.

Samverkan i branschen

BIM Alliance är en ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM – digital strukturerad informationshantering. Föreningen drivs med finansiering från medlemmarna som aktivt engageras i nätverk, projekt, workshops och seminarier.

Medan BIM Alliance har mycket fokus på modellbaserad information i projektering, byggande och fastighetsförvaltning har BEAst mer fokuserat på handel, produktion och logistik. Eftersom våra föreningar kompletterar varandra arbetar vi med att allt mer samverka till nytta för både branschen och våra medlemmar. Exempel på det är att vi deltar i varandras arbetsutskott och att vi planerar för ett par gemensamma projekt den kommande perioden.

Samverkan med andra

BEAst samverkar nära med norska Virke och finska Rakennustieto, inte minst om standarden BEAst Supply Material som används över hela Norden.

Internationellt finns det ett nätverk av liknande organisationer där BEAst ingår.

Vi samarbetar också med andra branschorganisationer på nationell nivå för att harmonisera standarder.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst