BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Om elektroniska affärer

Vad är e-affärer

Elektroniska affärer handlar inte om teknik, format eller kommunikation. Det är ett modernt sätt att göra affärer, det förändrar grundläggande processer genom att man i verksamheten kan arbeta på ett smartare sätt. Inte minst frigör det värdefull tid till vettigare aktiviteter samtidigt som antalet fel kraftigt reduceras.

Introduktion

Elektroniska affärer är ett samlingsnamn för en rad olika koncept och möjligheter som syftar till att förenkla affärsprocesser genom att använda moderna system- och kommunikationslösningar. Det inkluderar elektronisk handel, e-kommunikation, EDI, webbtjänster, portaler, mobila lösningar och mycket annat. Ibland kallas det B2B, Business to Business, eller e-kommunikation mellan företag.

I bygg- och fastighetssektorn har det funnits e-affärer sedan 1980-talet, även om det då var i sin linda. Fortfarande är det många företag som har begränsad eller ingen användning alls, trots den dokumenterat stora potentialen. Framför allt är det i varuförsörjningsprocessen där e-handel har blivit ganska vanligt.

Film om e-handel

För dig som vill ha en snabb översikt av e-affärer inom byggbranschen och med branschens leverantörer rekommenderar vi denna film som både förklarar och visar på nyttan. Den intervjuar också personer från olika delar av branschen om deras erfarenheter. Filmen är framtagen med stöd av SBUF.

Varför e-affärer?

Trött på telefonköer, administration och trassel? Med e-handel kopplas system hos köpare och säljare samman för att utväxla produktkataloger, prislistor, beställningar, leveransbesked, fakturor och annan affärsinformation direkt och ofta automatiskt. Målet är en enklare byggprocess.

Praktikfall

NEA har tagit fram ett bra praktikfall om hur Ahlsell använder e-handel mellan företag på ett framgångsrikt sätt. Ladda ned och hämta inspiration!

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst