BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Frågor och svar om e-faktura

Exempel på vanliga frågor

Vad är egentligen en e-faktura?
En elektronisk faktura skapas elektroniskt i ett system hos leverantören, skickas elektroniskt över nätet samt tas emot, behandlas och arkiveras elektroniskt hos köparen. Scanning är t.ex. inte e-faktura då avsändaren skickar den på papper. Likadant är en PDF-faktura som skickas via e-post heller inte en e-faktura då ofta printas och hanteras manuellt.
Varför behövs det en särskild standardfaktura för byggbranschen?
Byggbranschen har via BEAst tagit fram en byggfaktura – SMSI – som bygger på internationell standard (UN/CEFACT) och vars praktiska användning är samordnad med flera andra branscher.

Vad är egentligen SMSI?
SMSI står för Swedish Multisector Invoice och är ett samarbete mellan byggbranschen (BEAst), fordonsindustrin (Odette) och transportbranschen. Det har också skett ett samarbete med offentlig sektor (SFTI) och handeln (GS1) för att så långt som möjligt samordna med deras tillämpning av e-faktura.

Vad är det för skillnad mellan SMSI och Nordic e-Building?
I Nordic e-Building stöds krav som finns i hela Norden, medan SMSI Förenklad Byggfaktura främst är avsedd för den svenska marknaden, även om den i de flesta fall fungerar även utanför Sverige. Skillnaden är alltså att fakturan i Nordic e-Building innehåller lite fler uppgifter.

Måste en faktura tas ut på papper för den 10-åriga arkiveringen?
Nej, den kan hanteras och lagras helt digitalt. Kravet är att fakturor under hela arkiveringsperioden omgående ska kunna visas upp i läsbart skick.

Vilka är de formella säkerhetskraven på en e-faktura?
Lagen kräver äkthet och integritet, vilket betyder att mottagaren måste utföra kontroller som verifierar att avsändaren är den som man utger sig för att vara samt att innehållet är oförändrat. Det utförs i praktiken genom att använda digitala signaturer eller andra kontroller.

Är digitala signaturer ett lagkrav?
Nej, inte enligt svensk lag. I vissa länder är det ett krav men eftersom det dels går att kontrollera en faktura ändå och det dels till viss del är komplicerat med digitala signaturer, tar flera länder bort det kravet.

Vad händer när olika länder har olika legala krav på e-fakturering?
Det är det avsändande landets regler som gäller, i alla fall enligt EU:s faktureringsdirektiv. Problemet är att vissa länders skattemyndigheter inte bryr sig om den regeln.

Vilken säkerhet rekommenderar BEAst?
Digitala signaturer är det säkraste sättet att tillmötesgå det legala kravet på äkthet och integritet. Det kan uppnås genom att använda säkra kommunikationsprotokoll som AS/2 och OFTP2. Om man använder något av dessa protokoll får man dessutom andra fördelar som effektiv överföring, drift och generell säkerhet.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst