BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Frågor och svar om e-handel

Exempel på vanliga frågor

Vad inkluderas i e-handel?
Det BEAst arbetar med är e-handel mellan företag, det som brukar kallas B2B (Business to Butiness). Dessutom finns B2C (Business to Consumer). E-handel mellan företag innebär att beställningar och andra händelser skapas elektroniskt i ett system, skickas över internet och tas emot och behandlas i det mottagande företagets system.

Varför är e-handel bra?
Fördelen är att information förs över direkt, ofta automatiserat vilket gör att ett företag kan spara både arbetstid och ledtid. Då informationen registreras korrekt, utan manuell handpåläggning, i mottagarens system kan felen i stort sett elimineras. Automatiseringen innebär att affärsprocesserna kan förenklas och ibland automatiseras, något som sparar mycket för både köpare och säljare.

Vad är EDI?
EDI står för Electronic Data Interchange och innebär att elektroniska standardiserade meddelanden skickas mellan två företags affärssystem, helt eller delvis automatiskt. Det kan t.ex. vara prislistor, förfrågningar, beställningar, aviseringar och fakturor.

Varför EDI när det finns webbshoppar?
För en köpare som har hundratals leverantörer blir det allt för ineffektivt att köpa i alla sina leverantörers webbshoppar. Det är bättre att utgå från sitt eget system och koppla samman det med leverantörernas system via standardiserade elektroniska meddelanden (dokument). En fördel är att informationen då alltid finns i det egna systemet.

Vad tillför operatörer som VANs?
Många företag väljer att använda en tredjepartsoperatör för att sköta konvertering mellan olika format, kommunikation, säkerhet och övervakning av trafiken. Man betalar då en rörlig kostnad per meddelande som skickas. VAN står för Value Added Network och är en operatör av B2B-trafik. Operatörerna har samtrafikavtal mellan varandra vilket gör massanslutning smidig.

Vad är skillnaden mellan EDI och XML?
EDI är utbyte av standardiserade meddelanden mellan två företags affärssystem, medan XML är en standard för formatet på meddelandet som skickas.

Vad är skillnaden mellan EDI och Edifact?
EDI är utbyte av standardiserade meddelanden mellan två företags affärssystem, medan Edifact är en standard för formatet på meddelandet som skickas.

Vad är skillnaden mellan XML och Edifact?
Det är två olika standarder för att förpacka informationen i ett affärsmeddelande som t.ex. en beställning. I standarder från BEAst finns de flesta meddelanden i både Edifact- och XML-format. Innehållet i båda versionerna är exakt det samma, det är bara den tekniska syntaxen som skiljer.

Ska mitt företag välja Edifact eller XML?
En del företag föredrar Edifact som är mycket väl etablerat för B2B-handel sedan många år, andra föredrar XML som är en nyare standard som ofta används för intern integration mellan system på ett företag. De flesta företag kommer att behöva använda både Edifact och XML-versioner av sina meddelanden för att nå ut till alla affärspartners.

Varför behövs det standarder?
Om ett företag ska koppla upp hundratals kunder och leverantörer för elektronisk affärskommunikation, blir det oerhört mycket enklare om man kan göra det på samma sätt hela tiden. Utan standarder kan det ta månader att ansluta ett företag, med en standard kan det gå på en halvtimme.

Vad är Nordic e-Building?
Det är den standard som BEAst tillsammans med nordiska systerorganisationer tagit fram för att stödja behovet av informationsutväxling i byggprocessen.

Vad innehåller Nordic e-Building?
Standarden innehåller standardiserade meddelanden för katalog (pris- och artikellista), beställning, bekräftelse, leveransavisering och faktura. För varje meddelande finns en dokumentation som vänder sig till användare som ska förstå innehåll och funktion samt en dokumentation som vänder sig till tekniker som ska implementera.

Varför har byggbranschen egna standarder?
Byggbranschen utgår helt från internationella grundstandarder när det finns, oftast från UN/CEFACT vilka standardiserat det mesta som kan skickas mellan två företag. Sedan tar branschen via BEAst fram tillämpningsanvisningar, dvs gemensamma underlag för hur en grundstandard ska implementeras. Det arbetet sker ofta i samverkan med andra branscher, t.ex. fordonsindustrins Odette och handelns GS1. En viss anpassning måste ske för att möta byggbranschens behov, t.ex. vid projektverksamhet, något som de flesta andra branscher inte behöver tänka på.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst