BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Fördelar

Sammanfattning

Med e-affärer öppnar sig en lång rad fördelar. Order, leveransinformation, fakturor och annat kommer inte bara fram direkt, de registreras med automatik i mottagarens system som genast kan initiera en ny aktivitet, t.ex. generera ett ordersvar till kunden eller skapa en plocklista till lagret. Den rationella och ofta automatiserade hanteringen leder till lägre kostnader, kortare ledtider och färre fel!

Allra viktigast är kanske att kvaliteten förbättras. När en beställning länkas från entreprenörens till leverantörens system innebär det att man delar på informationen. I praktiken har det visat sig att så mycket som 9 av 10 fel kan försvinna. På ett bygge leder det till färre störningar, lägre kostnader och att förseningar kan undvikas.

En annan påtaglig fördel är ledtiden. Minuten efter att beställningen är lagd av entreprenören kan det vara någon som plockar ordern på leverantörens lager. Och då är orderbekräftelsen redan uppdaterad i entreprenörens system.

Skulle det uppstå en avvikelse senare under leveransen kan leverantören, eller transportören, omgående uppdatera byggarbetsplatsens system med ny information.

En poäng är att fördelarna är lika stora för både kunden och leverantören, alltså ett äkta win-win-förhållande.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst