BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Nytta med e-faktura

Typfall av e-faktura

BEAst fakturautskott har tagit fram en vägledning om e-faktura samt en tillhörande mall för att beräkna nyttan (se nedan). Rapporten består av dessa delar:

  • Definitioner av begrepp inom e-faktura
  • Beskrivning av typfall av e-faktura för fakturautställare (leverantör)
  • Besparing för utställare, ett exempel
  • Beskrivning av typfall av e-faktura för fakturamottagare (kund)
  • Besparing för mottagare, ett exempel

Här kan rapporten laddas ned: Besparing med e-faktura_Rapport och vägledning.

Beräkningsmall

Beräkningsmallen är ett excelark som kan laddas ned och som består av två blad, ett för fakturautställare och ett för fakturamottagare. Syftet med mallen är att varje företag ska kunna få sin egen individuella kalkyl baserad på sin egen situation och med de val och bedömningar som stämmer för det enskilda företaget.

Ladda därför ned dokumentet och gör en egen kalkyl genom att fylla i aktuella uppgifter som passar just ert företags förhållanden: Kalkylmall

Eventuella frågor och synpunkter skickas till .

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst