BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Projekt

Aktuella projekt

Grunden för BEAst är standarder för elektronisk affärskommunikation, men för att utveckla och sprida de standarder som tas fram på mest effektiva sätt drivs olika utvecklings-, införande- och pilotprojekt.

Arbetet sker i arbetsgrupper där medlemsföretag i BEAst kan delta med personal från BEAst som projektledare. Vi ser alltid till att säkerställa att arbetet sker konkurrensneutralt, öppet och objektivt genom att det alltid finns representation från både kunder och leverantörer samt deltagande från alla aktuella led.

Alla resultat från BEAst:s projekt publiceras öppet på BEAst:s webbplats efter att respektive projekt är slut. För pågående projekt finns ett projektarkiv på BEAst Medlemswebb.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst