BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kurser och seminarier

Följ utvecklingen

BEAst håller ibland kurser och seminarier för att våra medlemmar lättare ska kunna ta till sig de standarder och den erfarenhet som kommer fram från BEAst. Det är också ett sätt att knyta kontakter och utbyta erfarenheter.

Kurs om BEAst Supply

Standarderna BEAst Supply Material för materialförsörjning och BEAst Supply NeC för anläggning och maskintjänster är  används alt mer. Nu planerar BEAst för kurser för att på egen hand kunna ta sig an standarderna och sätta upp dem i den egna verksamheten.

Vi kommer att publicera kursprogram inom kort. För mer information och anmälan: .

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst