BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Standarder

BEAst standarder innehåller beskrivningar av processen, specifikationer och tekniska gränssnitt. Standarder från BEAst är baserat på internationella grundstandarder men anpassade till samhällsbyggnadssektorns behov och utvecklas i samarbete med andra branschorganisationer.

I den här guiden ges en övergripande presentation till BEAst standarder. Se guide.

Förvaltning av de standarder som tas fram inom BEAst sköts av respektive Arbetsutskott där deltagare kan skicka in förslag till ändringar och tillägg och sedan gemensamt ta beslut om nya versioner.

Generella meddelanden

Det finns några meddelanden som är gemensamma för de flesta processer.

BEAst Supply Material

Meddelandestandarden stöder byggbranschens varuförsörjningsprocess förutom anläggningsmaterial och uthyrning som täcks av andra standarder. I BEAst Supply Material finns stöd för de uppgifter som behövs för att skapa kollietiketten BEAst Label, att arbeta med leveransdelar samt uppgifter som t.ex. lossningsinstruktioner och krav på egenskaper för de fordon som ska leverera gods.

Anläggning – BEAst Supply NeC

Meddelandestandarden stödjer processen i samband med leveranser av anläggningsmaterial som ballast, betong, asfalt, schaktmassor, återvinning och byggavfall. De parter som utväxlar meddelandena är bygg- och anläggningsföretag, åkeriföretag samt leverantörer som producerar eller tar emot anläggningsmaterial, t.ex. grus- och bergtäkter, fabriker för betong och asfalt samt återvinnings- och avfallsföretag.

Hyra- BEAst Supply Rental

Meddelandestandarden stödjer hyresprocessen av maskiner och annat material.

BEAst Label

För att effektivisera arbetsplatslogistiken finns kollietiketten BEAst Label för märkning av kollin i form av pallar, kartonger och produkter. Etiketten har destinationsuppgifter för leverans direkt till montageplatsen och kompletterar transportetiketten STE som behövs för transporten fram till byggarbetsplatsen.

Bygghandlingar – BEAst Document

Standarden BEAst Document är egentligen en samlingsstandard som består av separata delar med dessa standarder: BEAst Document API, BEAst Effektivare granskning, BEAst Namnruta, BEAst Hänvisningar samt BEAst PDF Guidelines.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst