BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Standarder

En fråga om infrastruktur

Det är mer än 20 år sedan som de första försöken med e-handel inleddes. Byggbranschen såg möjligheterna, men insåg samtidigt att det krävdes en standard som passade branschen. Nu, 20 år senare, har bitarna fallit på plats. Den gemensamma standarden är nödvändig för att ansluta hundratals kunder och leverantörer elektroniskt.

Standarden innehåller allt från beskrivningar av processen, verksamhetsgränsnitt, till specifikationer, tekniska gränssnitt. Alla standarder från BEAst bygger på internationella grundstandarder och är i många fall samordnade både internationellt inom byggbranschen och med andra branscher nationellt.

den här sidan finns en sammanställning av vilka standarder som BEAst ger ut och vad de har för innehåll och användningsområde.

Förvaltning av de standarder som tas fram inom BEAst sköts av respektive Arbetsutskott där deltagare kan skicka in förslag till ändringar och tillägg och sedan gemensamt ta beslut om nya versioner.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst