BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Standarder

En fråga om infrastruktur

Det är mer än 20 år sedan som de första försöken med e-handel inleddes. Byggbranschen såg möjligheterna, men insåg samtidigt att det krävdes en standard som passade branschen.  Nu, 20 år senare, har bitarna fallit på plats. Den gemensamma standarden är nödvändig för att ansluta hundratals kunder och leverantörer elektroniskt.

Standarden innehåller allt från beskrivningar av processen, verksamhetsgränsnitt, till specifikationer, tekniska gränssnitt. Alla standarder från BEAst bygger på internationella grundstandarder och är i många fall samordnade både internationellt inom byggbranschen och med andra branscher nationellt.

den här sidan finns en sammanställning av vilka standarder som BEAst ger ut och vad de har för innehåll och användningsområde.

BEAst bytte under 2015 namn på alla standarder. Läs med om de nya namnen och motivet till ändringen i detta dokument: Namnbyte på BEAst standarder.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst