BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Hänvisningar

Hänvisningar i bygghandlingar

BEAst har tagit fram guider och anvisningar med exempel för hänvisningar mellan handlingar för att förenkla hanteringen med snabbare åtkomst till dokument och mellan dokument samt enklare se om något dokument saknas till en hänvisning, allt blir i princip klickbart för att komma till respektive handling. Guide och anvisning med exempel är framtagen i ett SBUF-projekt av en arbetsgrupp i BEAst som nu förvaltas genom BEAst arbetsutskott Bygghandlingar. Läs närmare om projektet på denna sida.

För att säkerställa rätt teknisk kvalité vid PDF exporten för att göra det möjligt ett förenkla hanteringen med systemstöd, följ BEAst PDF Guidelines gällande hantering av truetype typsnitt och sökbar text, det är en förutsättning till denna guide med anvisningar för att kunna skapa automatgenererade hyperlänkar med olika systemstöd.

Syftet med guide och anvisning

Målet är att förenkla åtkomst och ge snabbare till handlingar som ritningar och uppställningsritningar samt mellan hänvisningar i handlingar. Genom att ha gemensamma anvisningar med exempel underlättar det att digitalisera och standardisera vid leverans av handlingar. Det underlättas meden standard som är enkel att sprida och komma igång med praktisk tillämpning. Detta underlättar i sin tur att systemstöd enklare kan utvecklas för att möta behovet och automatisera hanteringen mer med högre kvalité och minskad administration.

Målgruppen är alla inom byggprocessen som entreprenörer, installatörer, byggherrar, projektörer och konsulter.

Det finns för närvarande ingen engelsk version av standarden.

Förvaltning av standarden sker i BEAst arbetsutskott för Bygghandlingar.

Guide och anvisning samt mallar

Guiden med anvisningar och med exempel är fritt att laddas ned:

Till guiden med anvisningar finns följande mallar till exemplen att fritt laddas ned:

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst