BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Namnruta

Standard Namnruta

BEAst har tagit fram en standard namnruta för handlingar med en termlista med metadata för att förenkla hanteringen. Standarden är framtagen i ett SBUF-projekt av en arbetsgrupp i BEAst som nu förvaltas genom BEAst arbetsutskott Bygghandlingar. Läs närmare om projektet på denna sida.

För att säkerställa rätt teknisk kvalité vid PDF exporten för att göra det möjligt ett förenkla hanteringen med systemstöd, följ BEAst PDF Guidelines gällande hantering av truetype typsnitt och sökbar text etc.

Syftet med standarden

Målet är att förenkla den omfattande och ofta manuella hanteringen att skapa informationen i en handling och sedan leverera samt konsumera information genom att digitalisera och standardisera. Alla har systemstöd för att hantera handlingar och dokument, men för att enklare få ut den nyttan med systemstöden genom hela byggprocessen behövs en standard som är enkel att sprida och komma igång med praktisk tillämpning. Detta underlättar i sin tur att systemstöd enklare kan utvecklas när standard finns för att möta behovet och automatisera hanteringen mer med högre kvalité och minskad administration.

Målgruppen är alla inom byggprocessen som entreprenörer, installatörer, byggherrar, projektörer och konsulter.

BEAst standard Dokument API och Temlista-metadata_v1.0 speglar namnrutan för att förenkla hanteringen vid leverans av handlingar från respektive CAD-system till dokumentplattformar och överföring med stöd av API mellan dokumentplattformar.

Det finns för närvarande ingen engelsk version av standarden.

Förvaltning av standarden sker i BEAst arbetsutskott för Bygghandlingar.

Nedladdning av standard

Standarden som fritt kan laddas ned består av flera dokument.

Till standarden finns följande guider med anvisningar:

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst