BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Effektivare granskning

Standard för granskning av handlingar

2017 tog byggbranschen tagit fram en standard för att förenkla hanteringen vid granskning av system- och bygghandlingar, t.ex. ritningar. Standarden är framtagen i ett SBUF-projekt av en arbetsgrupp i BEAst. Läs närmare om projektet på denna sida. Se också sidorna med information, tillämpning och guider som väljes i menyraden till vänster. Version 2.0 är en uppdaterad version som publicerades 1 oktober 2019 med förbättringsförslag och erfarenheter från genomförda projekteringar.

Syftet med standarden

Målet är att förenkla den omfattande och ofta manuella hanteringen i granskningsprocessen genom att digitalisera och standardisera. En del företag har skaffat systemstöd för granskning, vilket är ett viktigt steg, men för att få ut den potentiella nyttan med digitalisering behövs en standard så att branschen kan arbeta enhetligt. Det är särskilt viktigt i byggbranschen där företag samverkar i olika konstellationer för varje nytt projekt.

BEAst har även tagit fram PDF Guidelines 2.0 med exempel som stöd när PDF:er skapas för att underlätta rätt teknisk innehållsmässigt inför leverans av handlingar. Det är en förutsättning för snabb åtkomst och sökbarhet samt skapa automatgenererade hyperlänkar. Underlättar att skapa automatisk hyperlänkar för att även se vilka handlingar som saknar korrekta hänvisningar.

Vid visning och tillämpning i guiderna har Bluebeam Revu använts för att kunna ge praktiska exempel, men standarden och stöddokument som är framtaget är fritt att användas av alla systemstöd.

Målgruppen är t.ex. entreprenörer, installatörer, byggherrar, konsulter och arkitekter.

Standarden

Standarden som fritt kan laddas ned består av flera dokument.

Förvaltning av standarden sker i BEAst arbetsutskott för Bygghandlingar.

denna sida finns en engelsk version av standarden.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst