BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Label

Kollietikett för byggleveranser

Standarden ska användas för leveranser till byggarbetsplatser och har som syfte att effektivisera den interna logistiken på en byggarbetsplats. Gods som ska till en entreprenör, installatörer, underentreprenör eller annan aktör ska vara märkt med etiketten. Standarden har tagits fram i det SBUF-finansierade projektet ”Effektivare varuförsörjning” där entreprenörer, leverantörer, speditörer och systemföretag medverkat i arbetsgruppen.

Etiketten har testats i mindre skala under projekttiden med mycket goda resultat.

En förutsättning för märkningen är att entreprenören skickar ordermeddelandet enligt standarden BEAst Supply Material för att leverantören ska få tillgång till det data som krävs för märkningen.

Dokumentation och guide

Guide som ger en genomgång av BEAst Label och dess funktioner. Se guide.

För den som ska införa BEAst Label finns en manual, BEAst-Label_Manual_v1 03, med anvisning för användning och utformning.

Den tekniska specifikationen, BEAst Label_Teknisk specifikation_v1 1, är en bilaga till manualen.

Märkning i olika nivåer

En grund för etiketten är destinationsfälten där det tydligt och med stora tecken framgår vilken position på byggarbetsplatsen som kollit ska levereras. Det är utformat så att t.ex. en truckförare ska kunna se tecknen utan att gå av trucken. För att täcka alla typfall finns etiketten i två versioner, med sju respektive åtta destinationsfält. Den vanligaste kommer att vara den med sju fält. Det första destinationsfältet, Lossningsplats, är obligatoriskt, medan de övriga används vid behov.

Det finns sedan fyra versioner av etiketten:

BEAst Label A: som främst är avsedd för pallgods och appliceras i två lika exemplar, en på var sin sida av kollit.

BEAst Label B: som är avsedd för att appliceras på kollin som inte utgör pallgods samt på alla underliggande kollin, t.ex. kartonger som ställs på en pall eller läggs i ett annat kolli.

BEAst Label C: utgör en kompletterande innehållsförteckning till främst BEAst Label B och får aldrig ensamt appliceras på ett kolli.

BEAst Label D: är en produktetikett som kompletterar tillverkarens egen artikelmärkning. Används vid behov.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst