BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Förpackningsstruktur

Bilden visar hur de olika varianterna av BEAst Label används för olika typer av förpackningar. Pallen är märkt med både STE som transportetikett, med den information som behövs för speditör och transportör, samt med BEAst Label A som kollietikett, med den information som behövs för mottagaren.

www-Vilken-på-vad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer för val av etikett

  • BEAst Label A används bara på pallgods då den inte innehåller uppgift om vilka artiklar som kollit innehåller
  • BEAst Label B används bara på underliggande kollin som t.ex. kartonger
  • BEAst Label C kan aldrig användas isolerat då den endast är en innehållförteckning och saknar destinationsuppgifter. I de flesta fall kompletterar den BEAst Label B men ibland även BEAst Label A.
  • BEAst Label D används bara på produktens egen förpackning, t.ex. ”plockpåse” med artiklar.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst