BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kollietikett BEAst Label B

Funktion

BEAst Label B är främst avsedd för att appliceras på kollin som inte utgör pallgods samt på alla underliggande kollin, t.ex. kartonger som ställs på en pall eller läggs i ett annat kolli.

Utgör kollit ett transportkolli ska BEAst Label B kompletteras med en transportetikett (STE). Det innebär att transportkollin ska förses med både BEAst Label (som kollietikett) och en transportetikett (STE/STILL).

BEAst Label B är en ”tvådelad” etikett som ska placeras på kollits ovansida och med en nedre del som är avsedd att vikas ner över kollits kant. Därmed blir två sidor på kollit märkta genom en och samma etikett. Detta ger förutsättningen till att kunna läsa informationen på etiketten även då kollin staplas på varandra.

Det är viktigt att alla underliggande kollin blir märkta med en BEAst Label B för att de ska kunna identifieras och hanteras rationellt på byggarbetsplatsen. På BEAst Label B finns bl.a. en innehållsförteckning och uppgifter om intern plats på byggarbetsplatsen, dit kollit ska levereras inne på byggarbetsplatsen, i klartext med teckenstorlek utifrån de förhållanden och de förutsättningar som råder på en byggarbetsplats.

Om kollit som märks med BEAst Label B innehåller fler underliggande kollin eller artiklar, än de 15 som ryms i innehållsförteckningen på BEAst Label B, skall denna kompletteras med en eller flera BEAst Label C, så att en komplett innehållsförteckning erhålls

Exempel

I bilden visas ett exempel på utformning av BEAst Label B7 med dess innehåll och utformning. För närmare detaljer, se manualen. Version B7 innebär att det finns sju destinationsfält. Det finns också en version B8 för de fall det behövs åtta nivåer på destinationsadresser, t.ex. för att ange stomlinjer.

Här kan BEAst Label typ B7 laddas ned: BEAst Label B7_v1_00_105x251.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst