BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Svar på vanliga frågor

Frågor och svar om BEAst Label

Sammanställning av svar på vanliga frågor om BEAst Label.

Två destinationer på byggarbetsplatsen

Fråga: Varför står det olika antal tecken i ordermeddelandet och specifikationen för BEAst Label.

Svar: Antalet tecken för destinationsfälten i ordermeddelandet är maximalt 10. För etiketten står det 2 eller 4 tecken som rekommendation. Motivet är att det ska vara möjligt att använda etiketten för olika tillämpningar. Det är lämpligt att följa specifikationens rekommendation om man vill ha god läsbarhet på visst avstånd, t.ex. för en truckförare i en hytt. I andra tillämpningar kan det vara lämpligt med fler tecken på etiketten. Det är entreprenören själv som från fall till fall bestämmer vad som ska stå i destinationsfälten och dess rubriker genom att skapa uppgifterna i ordermeddelandet.

Dynamisk fontstorlek

Fråga: I den tekniska specifikationen står det om dynamisk fontstorlek. Vad innebär det?

Svar: Uttrycket dynamisk fontstorlek beskrivs närmare i manualen för BEAst Label och betyder att storleken på tecken anpassas till storleken på fältet där texten skrivs ut. Syftet är att möjliggöra största möjliga teckenstorlek för att uppnå bästa läsbarhet på långt avstånd. Det gör att ett fält med enbart ett tecken får text med större teckenstorlek jämfört med ett motsvarande fält där flera tecken skrivs ut.

Två destinationer på byggarbetsplatsen

Fråga: Ett kolli ska levereras först till en destination på arbetsplatsen, t.ex. våningsplan 3, för att senare flyttas till en annan destination, t.ex. våningsplan 4. Hur ska då märkningen göras?

Svar: Detta har dykt upp som en fråga i piloter och även testats där. Resultatet var att etikettera i två led inte blir riktigt bra. Slutsats är att endast etikettera med BEAst Label till slutdestinationen. Olika interna leveranser borde man kanske hålla koll på i ett lagersystem, men det har man knappast tillgång till på en byggarbetsplats.

Placering av etiketter

Fråga: Hur ska BEAst Label-etiketterna appliceras på ett kolli?

Svar: A-etiketten ska skrivas två stycken per pall. En placeras på kortsidan av pallen och den andra på vänster långsida av den märkta kortsidan.

Krav på STE och BEAst Label

Fråga: Kan vi hoppa över STE när BEAst Label används?

Svar: Nej, STE är en transportetikett som de flesta speditörer måste ha för att kunna hantera godset. Den kompletteras med BEAst Label för mottagning och hantering på byggarbetsplatsen. I vissa fall när t.ex. grossister själva distribuerar kommer det dock inte att behövas någon STE-etikett.

Förekomst av BEAst Label D-etikett

Fråga: Ska D-etiketten skrivas istället för B/C-etikett i de fall artiklar placeras direkt på pall utan att först packas i boxar/kartonger, dvs lite större saker, med eget SSCC-nummer och en egen D-etikett.

Svar: Det stämmer att D-etiketten i en del fall ersätter B-etiketten, t.ex. för dörrar/fönster och liknande större produkter, men det kan också förekomma D-etiketter på produkter som ligger i en kartong och som därmed har en B-etikett på kartongen. Exempel kan vara VVS-komponenter som packas i plastpåsar där det sitter en B-etikett på kartongen men där varje påse med artiklar har en D-etikett på sig.

Artiklar saknas på B/C-etiketten

Fråga: I etikett-exemplen i manualen visas  exempel där på B/C-etikett där et inte finns artiklar/kvantiteter i listan över innehållet utan istället andra SSCC-nummer. Hur kommer det sig?

Svar: Etiketten B/C visar innehållet i kollit/kartongen på närmast underliggande nivå. Om kollit/kartongen innehåller andra kollin/kartonger är det de underliggande kollinas/kartongernas ID-nr som skrivs ut på innehållsförteckningen. Finns det både underliggande kollin/kartonger och underliggande artiklar ska innehållsförteckningen visa både kolli-ID och artikelnummer med tillhörande antal. Men artiklar längre ner i hierarkin redovisas inte, utan skrivs ut på innehållsförteckningarna på kollina/kartongerna längre ner i hierarkin.

Antal nivåer med förpackningar

Fråga: Kan man på en pall ställa en box som innehåller andra boxar som innehåller artiklarna? Hur många nivåer kan man i så fall tänka sig att detta sker? Ska B/C-etiketter skrivas även på de boxar som packats inuti de större boxarna, med egna SSCC-nummer?

Svar: Det stämmer att det kan bli flera nivåer. Vi har inte satt ett tak utan det får verkligheten avgöra. I de flesta fall blir det max tre nivåer, dvs Pall, Kartong och Kartong/påse/annan förpackning i en kartong.

Olika destinationsuppgifter

Fråga: Om en pall lastad med  kartonger är märkt med destinationsfälten 1-4, dvs ska levereras till t ex våningsplan 3, kan då det som ingår i kollit ha en annan märkning för de fyra första fälten, t.ex. levereras till en lägenhet på våningsplan 4 fast pallen ska levereras till plan 3?

Svar: Ja, det kan förekomma och det finns en del exempel. Ett är att lossning sker via ett logistikcenter där pallen ompackas eller splittas i mindre delleveranser. Det kan an också vara så att materialet kittas på en mellandestination. Ett annat alternativ är att lossning för pall är ett trapphus/plan där sedan inbärare bär kollina till olika våningar/lgh. Alltså en lossningsyta på plats där kollin splittas.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst