BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Avisering

Avisering av transporter till en byggarbetsplats kan ske på olika sätt:

a. Det vanligaste idag är att speditören skickar SMS eller mail, alternativt telefonaviserar arbetsplatsen. Ofta sker det till en viss person vilket förstås är en nackdel. Mottagaren av aviseringen får informera på arbetsplatsen om de resurser som behövs för mottagning och t.ex. lägga upp det på en informationstavla.

b. I en del fall kan speditören skicka aviseringen som ett EDI-meddelande enligt standard och då kan det mottagande systemet hos entreprenören hantera informationen vidare internt.

c. I de flesta fall använder materialleverantören ett TA-system (transportadministration). Dessa system kan ta hand om aviseringen till byggarbetsplatsen förutsatt att det finns uppgift om vart och hur det ska skickas. I många fall finns det och då kan TA-systemet sköta avisering via SMS, mail eller EDI.

avisering

 

 

 

Ett idealiskt flöde kan se ut på detta sätt:

  1. När byggföretaget lägger avrop anges att avisering önskas samt när och hur det ska ske. De uppgifterna är en del i meddelandet Avrop enligt BEAst Supply-standarden. Alternativt har parterna avtalat om att avisering alltid ska ske på ett visst sätt.
  2. BEAst Label (kollietikett) och STE (transportetikett) skapas för att streckkoder ska kunna skannas löpande under transporten, en förutsättning för att avisering ska kunna ske.
  3. När godset är utlastat skickar materialleverantören en leveransavisering (e-följesedel) till kunden. Där finns detaljerade besked om leveransen, t.ex. med exakta kvantiteter, referens till kolli och sändning, ankomsttid, ansvarigt transportföretag mm.
  4. Parallellt skickar materialleverantören (om det är denne som ansvarar för transporten) en transportinstruktion till sin speditör. Uppgifterna från kundens avrop om hur avisering ska finnas med i transportinstruktionen så att det hamnar i speditörens system. Transportbokning sker normalt i ett TA-system som då har uppgifter om hur avisering ska ske. TA-systemen är normalt integrerade med affärssystemen så att uppgifterna från kundens avrop förs över automatiskt.
  5. Transportföretaget skannar alla kollinummer vid hämtning, lämning och omlastning. Efter varje skanning skickas status till materialleverantörens TA-system. I och med det kan systemet avisera godsmottagaren enligt det sätt som överenskommits.
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst