BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Avrop

I avropsprocessen utgår man från ram- och/eller projektavtalet för att hantera de löpande leveranserna med ett digitalt stöd. Leveransplanen har då en grundläggande funktion för att ge leverantören kontinuerligt uppdaterad information om kommande leveranser. I leveransplanen får leverantören också instruktioner om hur godset ska packas och om det ska förekomma leveransdelar, dvs sampackning exempelvis på rumsnivå.

I det efterkommande avropet ges uppgifter som ligger till grund för leveransen. Förutom grundläggande uppgifter om artiklar, antal och leveranstid så kan där också anges lossningsinstruktioner och de uppgifter som leverantören behöver för att kunna märka godset kollietiketten BEAst Label.

avrop

 

Meddelande Funktion Fördelar
Leveransplan

Entreprenör till Leverantör

Köparen ska tillhandahålla leveransplaner för en specificerad leveransperiod för att ge underlag för leverantörens planering. Leveransplanen uppdateras fortlöpande vid ändringar i behovet och en ny plan ersätter den tidigare. Planen innehåller uppgifter om leveransdelar, artiklar, kvantiteter och tider. Leverantören får i ett tidigt skede uppgift om vad som ska levereras och när. Med löpande uppdatering fram till fryspunkten kan leverantören planera sin verksamhet med bemanning, material och inköp och därigenom få en jämnare belastning i sin produktion.
Svar på leveransplan

Leverantör till Entreprenör

För att en leverantör ska kunna meddela sin kund om en mottagen leveransplan accepterats eller ej. Sker endast på huvudnivå (ej radnivå/artiklar). Undviker tveksamheter och manuell hantering av bekräftelser.
Order

Entreprenör till Leverantör

Köparen skickar avrop, baserat på avtal och leveransplan, om vilka artiklar, antal och leveranstider. Innehåller även underlag för märkning med BEAst Label samt lossningsinstruktioner. Avrop kan uppdateras fram till stopptid. Automatiserar den löpande orderhanteringen. Säkerställer att leverantören får den information de behöver för att fullfölja sitt uppdrag på bästa sätt.
Orderbekräftelse

Leverantör till Entreprenör

Leverantören bekräftar avrop och specificerar eventuella avvikelser. Snabb återkoppling om eventuella avvikelser.
Orderändring

Entreprenör till Leverantör

För att en köpare ska kunna meddela sin leverantör om ändring av ett tidigare skickat avrop. Med ändringshantering digitalt sparas tid och dessutom kommer ändringar in i system så att t.ex. faktureringen stämmer.

 

 

 

 

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst