BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Avisering

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från leverantör av transporttjänster till leveransmottagaren, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag.

Funktionen är att tillhandahålla avisering för lastning eller lossning.

Exempel på information i meddelandet är uppgifter om typ av avisering, statusinformation, beräknad ankomsttid och fordonsnummer.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare. OBS, meddelandet är en del av båda standarderna för logistik till byggarbetsplatser, dels BEAst Supply NeC för anläggningstransporter och dels BEAst Supply Material för varuförsörjning.

För nedladdning av standarden, gå till denna sida.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst