BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Tillvalsorder

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från en byggherre till den entreprenör som ansvarar för projektet.

Funktionen är att tillhandahålla avrop per lägenhet efter att den kommande lägenhetsinnehavaren gjort sina beställningar av tillval. För varje tillvalsorder blir det alltså artiklar som beställs från olika leverantörer. Efter att entreprenören fått ordern skickas de vidare enligt övriga meddelanden i BEAst Supply Material.

Nedladdning av standard

Meddelandet publicerades den 19/2 2019 i version 1.0. Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare som vill veta vilken information som kan hanteras i meddelandet.

Del 2-3 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner.

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Material Selection Order.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Selection Order.

2. Exekveringsfiler

XML Schema, regelverket för ordern: BEAst Supply Material Selection Order.

3. Implementering

I en guideline finns anvisningar för hur meddelandet ska tolkas och tillämpas i olika typfall: Tillvalsorder_BEAst Supply Material_Implementeringsguide.

För att visa olika typfall finns några exempelfiler:
– XML testfil för ordermeddelandet inkluderar alla uppgifter, typfall 1: Example BEAst Supply Material Selection Order.
– Enkelt avrop av några varor: Tillvalsorder_Typfall enkelt avrop.

För kuvertering av filer rekommenderas SBDH standardiserade header, se implementeringsguide högst upp på denna sida.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst