BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Transportstatus

Om affärstransaktionen

Meddelandet om transportstatus skickas från leverantör av transporttjänster till leveransmottagaren, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag eller dennes leverantör.

Funktionen är att tillhandahålla avisering för lastning eller lossning.

Exempel på information i meddelandet är uppgifter om typ av avisering, statusinformation, beräknad ankomsttid och fordonsnummer.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare. OBS, meddelandet är en del av båda standarderna för logistik till byggarbetsplatser, dels BEAst Supply NeC för anläggningstransporter och dels BEAst Supply Material för varuförsörjning.

För nedladdning av standarden gå till denna sida.

Implementering

I en guideline finns anvisningar för hur meddelandet Transportstatus ska tolkas och tillämpas. I guiden finns förtydliganden, kommentarer och exempel: Transportstatus_BEAst Supply_Implementeringsguide.

Exempelfiler som kan användas för test.

BEAst rekommenderar att meddelanden skickas via PEPPOL med SBDH kuvertering.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst