BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Leveransavisering

Elektronisk avisering av leverans

Vid leverans av de varor som beställts och bekräftats skapar leverantören en leveransavisering, dvs. en elektronisk följesedel med exakta leveransuppgifter. Den fungerar alltså som en uppdatering av orderbekräftelsen med fakta om vad som kommer att levereras. Utifrån informationen i leveransaviseringen skapas möjlighet till rationell godsmottagning och ankomstregistrering. Ett annat syfte med leveransaviseringen är att uppdatera köparens affärssystem med exakta uppgifter så att fakturamatchningen kan göras mer rationellt.

Dokumentation

Standarden finns i form av följande dokument.

1. Affärsdokument som ger en beskrivning av innehållet:
a) En översiktlig beskrivning: Affärsdokument Översikt BEAst Rental Leveransavisering.
b) En detaljerad beskrivning: .

2. Exekveringsfiler i form av XML schema: BEAst Supply Rental Despatch advice.

3. Testfil: Example BEAst Supply Rental Despatch advice.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst