BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Supply NeC

Om standarden

BEAst Supply NeC är en standard från BEAst för anläggningstransporter och maskintjänster. Standarden vänder sig till bygg- och anläggningsföretag samt deras leverantörer av åkeritjänster och material som ballast (sand, jord och sten), betong, asfalt, återvinning och byggavfall. Med NeC-standarden går det att effektivisera verksamheten genom den förenklade hantering som NeC-processen och ett standardiserat digitalt informationsflöde innebär.

Detta är slutrapporten från etapp treSlutrapport_Effektivare anläggningstransporter etapp 3.

Detta är slutrapporten från etapp 2: Effektiva anläggningstransporter etapp 2 med en närmare beskrivning av standarden.

Här finns också en bildserie som förklarar vad NeC är och vilka fördelar som finns: Effektiva anläggningstransporter.

Här finns en publikation om NeC som givits ut i samarbete med SBUF förklarar standarden och visar på vilka möjligheter den ger: Effektiva anläggningstransporter etapp 2

Standardprocess är grunden

Basen för BEAst Supply NeC är en standardiserad  process som är grunden för det elektroniska flödet. Steg ett är alltså att se över sin verksamhet och affärsregler utifrån rekommendationerna i processbeskrivningen för att i steg två införa den elektroniska meddelandeutväxlingen. Här kan processbeskrivningen laddas ned: Processbeskrivning_2015-09-24. Inom kort kommer en uppdaterad processbeskrivning för standardens version 2.0 att publiceras, som tagits fram under etapp tre och som presenteras i en webbtjänst.

Version 2.0 från 2017

Version 2.0 av standarden med dess olika meddelanden laddas inom kort ned från denna adress: xxxx. Den tidigare versionen från 2015, version 1.3 kan också laddas ned vilket sker på denna adress. De uppdateringar som gjorts baseras på praktiska erfarenheter.

Se en film om standarden

En interaktiv guide håller på att produceras om standarden för att ge en introduktion med dess process och informationsflöde. Tills den är klar finns denna äldre version av filmen. Filmen är flera år gammal och delar av den är inte helt aktuella.

Du kan också läsa ett informationsblad med en översiktlig information. Det finns dessutom ett lite med utförligt informationsblad som tagits fram av SBUF.

Se Peabs film om erfarenheter från piloter.

Artikelregister

En viktig del av NeC är artikelregister för de varor och tjänster som beställs. Att ha standardiserade artikelnummer förenklar och är nästan en förutsättning vid elektronisk hantering mellan köparens och leverantörens system.

Artikelregister för anläggningstransporter och maskintjänster är framtaget i samarbete med Sveriges Åkeriföretag, se längst ned till höger på denna sida där artikelregistret kan laddas ned. I registret ingår åkeri- och maskintjänster.

Artikelregister för anläggningsmaterial, ballast, är framtaget i samarbete med SBMI och kan laddas ned från denna sida. Den senaste versionen är från 2014-12-01 och har nr 2.1. Skillnaden från den föregående versionen är kompletteringar av tillbehör, tjänster och EWC-koder.

För avfall och återvinning rekommenderas avfallskoder enligt Avfallsförordningen SFS 2011:927 från 2011.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst