BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Projektlista

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från ett bygg- och anläggningsföretag till deras leverantörer av material och/eller tjänster..

Funktionen är att tillhandahålla allt grunddata om ett projekt som leverantören behöver för att kunna fullgöra sina åtaganden.

Exempel på information i projektnummer, adresser, kontaktuppgifter och referenser.

Nedladdning av standardmeddelande

Meddelandet kan användas generellt och som en del i samtliga BEAst standarder och redovisas därför separat. Dokumentationen kan laddas ned från denna länk.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst