BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Vågsedel

Om Våg- och Tippsedel

Meddelandet skickas från leverantör av vägt material, ballast, betong, asfalt,till bygg- och anläggningsföretag eller åkeriföretag.

Funktioinen är att tillhandahålla specifikation av lastat (vågsedel) eller tippat (Tippsedel) material. En vägning innebär en vågsedel.

Exempel på information i meddelandet är uppgifter om köpare, säljare, artikel, vikt och materialplats.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner

a. BEAst_Supply_NeC_MaterialTicket_Oversikt, Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet

b. BEAst_Supply_NeC_MaterialTicket_Affarsdokumentspecifikation, Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder

2. Dokumentation av XML-filer

a. BEAst_Supply_NeC_MaterialTicket_XML_Structure, Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna

b. BEAst_Supply_NeC_ MaterialTicket_XML_Guideline. Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur

3. Exekveringsfiler

a. XML Schema, regelverket för vågsedeln: BEAst Supply NeC Material Ticket

b. XML Schema: SDDb

4. Testfil

a. BEAst Supply NeC Material Ticket, XML testfil för Vågsedel.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst