BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

NeC Version 3.0

Version 3.0 av standarden BEAst Supply NeC för anläggningstransporter och maskintjänster publicerades juni 2018 och består av en rad meddelanden. Några mindre justeringar gjordes till version 3.0.1 i februari 2019.

Klicka på respektive meddelandes sida i menyraden till vänster för att komma åt dokumentationen. De meddelanden som finns är:

 • Projektlista
 • Leveransplan
 • Svar på leveransplan
 • Avrop
 • Avropssvar
 • Våg- och Tippsedel
 • Transportstatus
 • Orderkvitto
 • BEAst Eco
 • Svar på orderkvitto
 • Byggavfall och hantering av massor
 • Faktura

I version 3.0 och 3.0.1 har det gjorts vissa uppdateringar av innehåll som kommit fram som behov i samband med praktisk erfarenhet samt en del mindre felrättningar.

Ändringar mellan versioner framgår av dokumentet: Changelog_NeC_ver3.0.1.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst