BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Transportstatus

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från leverantör av transporttjänster till leveransmottagaren, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag, alternativt till godsavsändaren om att transportuppdraget är utfört.

Funktionen är att tillhandahålla avisering för lastning eller lossning.

Exempel på information i meddelandet är uppgifter om typ av avisering, statusinformation, beräknad ankomsttid och fordonsnummer.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare.

Del 2-3 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Transportstatus.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Transportstatus.

2. Exekveringsfiler

XML Schema, regelverket för aviseringen: BEAst Supply Status report.

3. Implementering

I en guideline finns anvisningar för hur meddelandet Transportstatus ska tolkas och tillämpas. I guiden finns förtydliganden, kommentarer och exempel: Transportstatus_BEAst Supply_Implementeringsguide.

Exempelfiler som kan användas för test.

BEAst rekommenderar att meddelanden skickas via PEPPOL med SBDH kuvertering.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst