BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Leveransavisering

Funktion

Leveransaviseringen ger köparen korrekt uppdaterad information om den leverans som är på väg. Exempel på funktion är:

  • att uppdatera eventuella avvikelser i leveransen från orderbekräftelsen i köparens system
  • uppdaterad information om ankomsttid
  • att ge referens till transporten och möjlighet att spåra gods hos den som utför transporten
  • underlag för effektiv godsmottagning

Tillämpningsanvisning

Under EIT-projektet togs fram en tillämpningsanvisning som kompletterar standardmeddelandet. Det är en förenklad och samordnad beskrivning av hur leveransaviseringen ska användas som togs fram gemensamt av en grupp köpare där varuleverantörer, handelsföretag och entreprenörer deltog. Syftet är att alla ska tolka meddelandet så lika som möjligt.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare. Del 2-4 är dokument som beskriver XML-versionen av meddelandet medan del 5 beskriver Edifact-versionen.

Följande dokument ingår i standarden, version 1.3.0:

I detta dokument finns ändringar till denna version: Changelog BEAst Trade DESADV 1.3.0 XML.

1. Dokumentation av affärsdokument (datamodell)

a. BEAst Trade Leveransavisering Affärsdokument Översikt: BEAst_Trade_DespatchAdvice_Affärsdokument_Oversikt

b. BEAst Trade Leveransavisering Affärsdokument Specifikation: BEAst_Trade_DespatchAdvice_Affärsdokument_Specifikation

2. Dokumentation av XML-filer

a. BEAst Trade Leveransavisering XML Structure: BEAst_Trade_DespatchAdvice_XML_Structure

b. BEAst Trade Leveransavisering XML Guidelines: BEAst_Trade_DespatchAdvice_XML_Guideline

3. Exekveringsfiler

a.  BEAst Trade Leveransavisering XML Schema: BEAst Trade Despatch advice

b.  BEAst Trade Leveransavisering XML Schema: BEAst_Trade_Despatch_advice_urn_BEAst_sddb_2

4. Testfil

a. BEAst Trade Leveransavisering XML testfil: BEAst Trade Despatch advice

5. Edifact Despatch Advice Message: NeB DESADV Guide v0123

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst