BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

NeB gammal version

Version 1.2.1 av standarden

Här publiceras den gamla versionen av standarden NeB. Vi rekommenderar att den nya versionen väljs eftersom där finns inkluderat uppdateringar, t.ex. med nya kodvärden, men också några felrättningar.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst