BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Katalog

Pris- och artikelinformation

Meddelandet för pris- och artikelinformation, även kallat katalog, ger den grundläggande informationen för köparen om de artiklar som leverantören erbjuder. Det är en viktig grund för bl.a. order- och fakturahantering.

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen, eller affärsdokumentet, som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare. Del 2-4 är dokument som beskriver XML-versionen av meddelandet medan del 5 beskriver Edifact-versionen.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner (datamodell)

a. NeB Katalog Affärsdokument Översikt

b. NeB Katalog Affärsdokument Specification

2. Dokumentation av XML-filer

a. NeB Katalog XML Struktur

b. NeB Katalog XML Guideline

3. Exekveringsfiler

a. NordiceBuilding_Catalogue.xsd

b. NordiceBuilding_Catalogue_urn_Nordicebuilding_sdd_2.xsd

4. Testfil

a. NordiceBuilding_Catalogue.xml

5. För Edifact-version, se den senaste versionen

Meddelandet är en del av Nordic eBuilding och finns i en äldre version. Företag som vill ha tillgång till den äldre versionen kan kontakta .

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst