BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Orderbekräftelse

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare. Del 2-4 är dokument som beskriver XML-versionen av meddelandet medan del 5 beskriver Edifact-versionen.

Följande dokument ingår i standarden, version 1.3.0:

Changelog BEAst Trade (NeB) ORDRSP1.3.0 XML finns ändringar från föregående version specificerade.

1. Dokumentation affärsdokument (datamodell)

a. BEAst Trade Orderbekräftelse Affärsdokument Översikt: BEAst_Trade_OrderConfirmation_Affärsdokument_Oversikt

b. BEAst Trade Orderbekräftelse Affärsdokument Specifikation: BEAst_Trade_OrderConfirmation_Affärsdokument_Specifikation

2. Dokumentation av XML-filer

a. BEAst Trade Orderbekräftelse XML Structure: BEAst_Trade_OrderConfirmation_XML_Structure

b. BEAst Trade Orderbekräftelse XML Guidelines: BEAst_Trade_OrderConfirmation_XML_Guideline

3. Exekveringsfiler

a. BEAst Trade Orderbekräftelse Schema: BEAst Trade Order confirmation

b. BEAst Trade Orderbekräftelse Schema: BEAst_Trade_Order_Confirmation_urn_BEAst_sddb_2

4. Testfil

a. BEAst Trade Orderbekräftelse XML testfil: BEAst Trade Order confirmation

5. Edifact meddelandespecifikation för Order Response message: NeB_ORDRSP_Guide_v0122

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst