BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Tjänster

Aktuella tjänster

En allt viktigare del av BEAst verksamhet är tjänster för att förenkla för medlemsföretagen. I dagsläget finns följande:

  • BEAst Portal  stöder processen som finns i BEAst Supply-standard (NeC och Material) för anläggningstransporter, maskintjänster och varuförsörjning.
  • BEAst Fakturaportal är öppen för alla i branschen, men medlemmar i BEAst har rabatt. I dagsläget är mer än 12 000 företag anslutna.
  • BEAst PEPPOL är en infrastrukturtjänst för effektiv och säker kommunikation av standardmeddelanden som även förenklar anslutning och test av nya parter och meddelanden.
  • Rådgivning till medlemmarna om e-affärer från BEAsts experter delar med sig av sin mångåriga erfarenhet av att införa och utveckla e-affärer.
  • Valideringstjänsten för att testa att elektroniska meddelanden följer standarden och är korrekta. Det är ofta ett tidsödande arbete med att ansluta en ny kund eller leverantör. Filer går att skicka till BEAst för validering med besked tillbaka om filen överensstämde med standarden och om den inte gjorde det vad som var fel.
  • Dokumentationstjänsten innebär att vi hjälper medlemmarna att ta fram profiler av de olika standardmeddelandena. Som medlem kan du ge din omvärld genomarbetade och korrekta anvisningar.
  • BEAst håller kurser, seminarier och workshops i aktuella ämnen,
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst