BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Tjänster

Aktuella tjänster

En allt viktigare del av BEAst verksamhet är tjänster för att förenkla för medlemsföretagen. I dagsläget finns följande:

  • BEAst Portal  stöder processen som finns i BEAst Supply-standard (NeC och Material) för anläggningstransporter, maskintjänster och varuförsörjning.
  • BEAst Fakturaportal är öppen för alla i branschen, men medlemmar i BEAst har rabatt. I dagsläget är mer än 15 000 företag anslutna.
  • BEAst PEPPOL är en infrastrukturtjänst för effektiv och säker kommunikation av standardmeddelanden som även förenklar anslutning och test av nya parter och meddelanden.
  • Rådgivning till medlemmarna om e-affärer där BEAsts experter delar med sig av sin mångåriga erfarenhet av att införa och utveckla e-affärer.
  • Valideringstjänsten för att testa att elektroniska meddelanden följer standarden och är korrekta. Det är ofta ett tidsödande arbete med att ansluta en ny kund eller leverantör. I BEAst Validator läggs filer in för validering med besked tillbaka om filen överensstämde med standarden och om den inte gjorde det vad som var fel.
  • Dokumentationstjänsten innebär att vi hjälper medlemmarna att ta fram profiler av de olika standardmeddelandena. Som medlem kan du ge din omvärld genomarbetade och korrekta anvisningar.
  • BEAst håller även kurser, seminarier och workshops om våra standarder och hur de ska tillämpas.
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst