BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Att använda PEPPOL

Så här fungerar PEPPOL

När ett företag som är anslutet till PEPPOL ska skicka ett meddelande till en kund eller leverantör är detta de steg som sker:

 1. Avsändarens system skapar ett standardmeddelande (kan göras i eget system eller hos operatör)
 2. Filen paketeras med PEPPOL-kuvert
 3. Filen skickas till BEAst accesspunkt (AP)
 4. BEAst AP slår efter mottagarens ID i PEPPOL:s centrala DNS-funktion (SML) och får via det lokala registret (SMP) adressen till den AP där mottagaren finns
 5. BEAst AP skickar meddelandet till mottagarens AP
 6. Mottagarens AP skickar tillbaka en kvittens
 7. Mottagarens AP gör filen tillgänglig för mottagaren
 8. Mottagaren läser in filen i sitt affärssystem, eventuellt efter formatkonvertering

Så här kommer du igång med att använda PEPPOL

För dig som ska ansluta ditt företag till BEAst PEPPOL-tjänst är detta gången:

 • Anmäl ditt företag till BEAst PEPPOL-tjänst och godkänn villkoren, se anmälningssida för tjänsten. Är du osäker på vilka delar av tjänsten du behöver kan du kontakta BEAst. Förklaringar till vanliga begrepp och förkortningar hittar du här.
 • Registrera företagets ID i registret (SMP) i samband med anmälningen
 • Registrera meddelanden som kan tas emot (BEAst standarder Supply, Trade och Invoice är godkända BIS-meddelanden). Detta sker också på anmälningssidan genom att klicka i vilka meddelanden som är aktuella att ta emot. Meddelanden som ska skickas behöver ej anmälas.
 • Upprätta kommunikation till BEAst AP med S/FTP. Detta sätts upp i ditt eget system.
 • Eventuell konvertering till/från standardmeddelanden sker i eget system eller hos operatör
 • Lägg på PEPPOL-kuvert på meddelanden (sker en gång, sedan är det klart)
 • Klart att kommunicera via PEPPOL
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst