BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Fakta om PEPPOL

PEPPOL är en infrastruktur för affärskommunikation mellan företag. Bakom står organisationen OpenPEPPOL där alla beslut tas om nätet och dess olika standarder. Som medlemmar finns allt från operatörer som tillhandahåller PEPPOL-tjänster till myndigheter, branschorganisationer och vanliga företag. Medlemskap är öppet för alla men obligatoriskt för operatörer. Som observationsmedlem betalar man 1.000 Euro och får då, om man vill, vara med i arbetsgrupper för att kunna påverka. Beslut fattas demokratiskt där alla medlemmar har en röst. Finansiering av verksamheten skedde inledningsvis med medel från EU, men detta trappas ned under några år för att sedan helt finansieras av medlemsavgifter. Det utgår dock inte någon avgift för dem som nyttjar PEPPOL för att skicka meddelanden. BEAst är medlem i OpenPEPPOL och kan därmed vara med och påverka utvecklingen.

PEPPOL kan sägas vara en nätverksstruktur som består av en rad standarder och regelverk. Här är exempel på detta:

  • Det som skickas i PEPPOL får endast vara godkända meddelanden, s.k. BIS-meddelanden. BEAst standarder är också BIS-meddelanden.
  • Kommunikation mellan accesspunkter får endast ske med protokollet AS/2 vilket garanterar en hög säkerhetsnivå för all trafik
  • Mellan anslutna företag och BEAst accesspunkt sker kommunikation med S/FTP för en säker och bra men samtidigt inte komplicerad och dyr teknik
  • Accesspunkterna länkas samman med DNS-teknik, på samma sätt som för webben, vilket är grunden för den enklare hanteringen
  • Det finns regelverk för kvittenshantering för att säkra att meddelanden inte försvinner
  • I nätet måste alla accesspunkter hålla en viss tillgänglighet i form av SLA-nivåer. Accesspunkter som inte uppnår detta utestängs
  • Mellan alla som är anslutna råder samtrafikavtal per automatik. Det reglerar både tekniska och kommersiella frågor mellan dem som är anslutna. Till exempel innebär det att det inte utgår några kostnader för att skicka meddelanden mellan anslutna parter
  • I PEPPOL har alla företag en identitet. Det är antingen ett organisations- eller GLN-nummer
  • Meddelanden måste paketeras med ett kuvert för att accesspunkterna ska få den information som de behöver för att hantera meddelandet i nätet
  • Alla mottagare måste vara registrerade i en SMP-tjänst där det framgår vilka BIS-meddelanden de kan ta emot

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst