BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kommersiella villkor

Olika alternativ

För att kommunicera genom PEPPOL utgår ingen rörlig avgift, oavsett hur mycket trafik som skickas. Däremot måste varje företag ha tillgång till en accesspunkt (AP) för att bli ansluten. En sådan funktion kan man skaffa själv och det finns produkter för det på marknaden. Det finns även en programvara som man kan ladda ned själv, men man ska vara medveten om att det ställer en del krav på att kunna hantera den på egen hand. Om man väljer att skaffa en egen accesspunkt måste man skriva ett samtrafikavtal med OpenPEPPOL.

För de flesta är det enklare att gå via en accesspunkt som levereras som en tjänst. Förutom att BEAst tillhandahåller en accesspunkt för byggsektorn finns operatörer som har det i sitt utbud.

Förutom att vara ansluten till en accesspunkt måste alla företag som ska ta emot meddelanden vara registrerad i ett PEPPOL-register, kallat SMP. I Norge finns ett nationellt register som norska staten tillhandahåller. Något sådant finns inte i Sverige. BEAst tillhandahåller registertjänsten för byggsektorns företag och det finns även andra leverantörer.

En accesspunkt (AP) sköter inte konvertering till eller från de standardmeddelanden som är tillåtna i PEPPOL, utan det måste varje företag ordna på annat sätt. I en del fall behövs det inte eftersom det finns system, t.ex. affärssystem, som skapar BEAst standardmeddelanden direkt. Ett alternativ är att ha en egen integrationsprogramvara. Många företag anlitar en operatör (VAN / växel) för att sköta konverteringen mellan format.

För att kommunicera med BEAst standardmeddelanden kan man vara ansluten till vilken AP eller SMP som helst. Man kan också vara registrerad i BEAst register men använda en annan accesspunkt. Det är en av poängerna med PEPPOL, alla som är anslutna till nätet hänger samman och måste följa nätets regelverk för samtrafik.

 Priser för att ansluta till BEAst tjänst

Anslutning: Initialt betalar ett företag en startkostnad för att bli ansluten.

Fast kostnad per månad för accesspunkt och register : Avgiften finns i tre nivåer beroende på företagets storlek.

Fast kostnad per månad för de som endast har register (SMP): Avgiften finns i tre nivåer beroende på företagets storlek.

Rörlig kostnad: Ingen rörlig kostnad utgår.

Periodisk kostnad betalas per år i förskott. Medlemmar i BEAst har rabatt.

Kostnader redovisas på denna länk, se Avtalsvillkor.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst