BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Ordlista och länkar

Vanliga begrepp och förkortningar

Vi har samlat en del av de förkortningar och begrepp som brukar användas i PEPPOL.

AP                                 Access Point: anslutningspunkt till PEPPOL-nätet

AS/2                             En internetstandard för säker kommunikation av affärsdokument som kan inkludera förvansknings- och insynsskydd samt äkthetskontroll. Används                                        mellan accesspunkter

BEAst PEPPOL          En tjänst som via en AP och en SMP erbjuder den nordiska samhällsbyggnadssektorn tillgång till PEPPOL.

BIS (PEPPOL BIS)   Business Interoperability Specification. PEPPOLs specifikationer av processer och meddelanden. BEAst standardmeddelanden är godkända som BIS.

PEPPOL                      Ett öppet nätverk med funktioner för adressering och överföring av standardiserade affärsdokument.

PEPPOL-nod              En part i nätverket. Kan skaffas via en accesspunkt som en extern tjänst eller sättas upp som en egen funktion hos ett företag.

OpenPEPPOL             Öppen organisation som äger nätverket och standarden samt ansvarar för förvaltning och vidare utveckling.

SML                              Service Meta Locator: en central adresseringsfunktion som är inbyggd i nätet och som bygger på Internets DNS-teknik.

SMP                              Service Meta Publisher: aktörer som håller lokala adressregistret. Alla mottagare måste vara registrerad i en SMP.

Länkar

Generell information om PEPPOL och projektet som utvecklade PEPPOL.

Information om organisationen OpenPEPPOL.

Rekommendationen om användning av PEPPOL inom kommun, landsting och stat.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst