BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Portal

Byggbranschens Logistik- och fakturaportal

%e2%80%a2-logo-beast-portal

 

 

 

 

BEAst Portal vänder sig till alla som inte har ett eget affärssystem med inbyggt stöd för BEAst standarder, för att på ett enkelt sätt kunna tillgodogöra sig de möjligheter till enklare hantering som standarden öppnar för, inklusive utväxling av standardiserade affärsdokument mellan system. Portalens målgrupp är företag i och kring byggsektorn, oavsett om man är medlemmar i BEAst eller inte. I portalen finns stöd för engelska samt nordiska språk.

Här finns en presentation av portalen: beast-portal_intro.

Användningsområden

BEAst Portal har en webbfaktura- och en logistikmodul och består av dessa tre delar:

  • Varuförsörjning, baserat på standarden BEAst Supply Material för flödet till, från och inne på en byggarbetsplats. Den kan även användas t.ex. mellan tillverkare av byggmaterial och deras kunder i form av bygghandel eller grossister.
  • Anläggning och maskintjänster, baserat på standarden BEAst Supply NeC för anläggningstransporter, anläggningsmaterial, maskintjänster och återvinning.
  • Fakturering, enligt BEAst Invoice finns som en funktion även i de två första delarna, men kan användas fristående för att skapa en webbfaktura i portalen utan att den baseras på en order.

Portalens syfte

Hos de större företagen i branschen finns det ofta systemstöd för processer och informationsutbyte enligt BEAst:s standarder. Hos små- och medelstora företag finns det sällan den typen av system och syftet med portalen är att erbjuda dessa företag ett enkelt men fullt tillräckligt systemstöd för att kunna tillgodogöra sig standardens möjligheter och kunna ställa upp på omvärldens krav. Företag med eget affärssystem blir därför integrerad användare, medan företaget utan eget systemstöd blir manuell användare.

Ett andra syfte med portalen är att få ut tillämpning av effektiv ”supply chain management” brett i branschen via enkelt tillgängliga webbgränssnitt. Portalen blir en brygga mellan små och stora företag så att alla kan vara med i de utvecklade logistiklösningar som BEAst Supply-standarden innebär. Med BEAst Portal finns det därför möjlighet att effektivisera logistiken i hela bygg- och anläggningssektorn.

Priser

Här kan du hitta kostnaden för att använda portalen:

  • Logistikportalen för anläggning och materialförsörjning, dvs för BEAst Supply-standarderna (Material och NeC) har följande prislista: Priser BEAst Portal Logistik. Därutöver finns det särskilda villkor för den som vill testa portalen under begränsad tid. Det finns också möjlighet till en rabatt under det första året för att i lugn och ro expandera användningen utan att dra på sig någon nämnvärd kostnad. Se närmare nedan.
  • Fakturaportalen (webb-faktura): Priser BEAst Portal Webbfaktura.

Stöd för att testa och komma igång med portalen:

Möjlighet till pilotprojekt: Ett pilotprojekt utförs i riktiga byggprojekt under en begränsad period i BEAst testportal. När pilotprojektet är över ska fortsatt drift ske i BEAst Portals produktionsmiljö. För pilotprojekt faktureras ingen månadsavgift. Företag som ansluter sig manuellt, ej från eget system, erlägger inga kostnader. Företag som ansluter integrerat, dvs från eget system, faktureras endast uppsättning av kommunikation. Om man senare väljer att ansluta sig integrerat till BEAst Portals driftmiljö tillkommer anslutningskostnaden enligt BEAst prislista. Portalens support assisterar pilotprojekt i mån av tid och tillgängliga resurser.

Möjlighet till pröva-på-rabatt: För att stötta igångsättning rabatteras 75% av månadskostnaderna i logistikportalen under 12 månader från det att företaget har sin första aktiva månad i portalen (när första transaktionen genomförs). Rabatt gäller ej supportärenden, fasta kostnaderna vid kommunikationsuppsättning/integration eller fakturaportalen.

Om portalen

För frågor om portalen kontakta BEAst.

Ägare av portalen är BEAst som har avtal med Tyringekonsult AB om att sköta utveckling, drift, förvaltning och support.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst