BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Integrerad användare

Den som är integrerad användare arbetar i företagets ordinarie affärssystem – inte i portalen. För att kommunicera med kunder eller leverantörer som är manuella användare i portalen kopplas företagets affärssystem samman med BEAst Portal. Det sker genom att det skickas standardmeddelanden som följer BEAst:s standarder.

För kommunikation med kunder eller leverantörer som själva har stöd för BEAst:s standarder behövs alltså inte portalen. Med BEAst Portal ges företaget möjlighet att ha full integration med alla i sin omvärld oavsett vad de har för egna systemresurser. Finns kunder/leverantörer i portalen räcker det att dessa har en dator kopplad till nätet eller använder en mobil enhet som en surfplatta. Kostnaden för att använda portalen för en manuell användare är så blygsam att det inte utestänger någon.

Att komma igång

För integrerade användare ska det upprättas en kommunikation mellan portalen och företagets system som bygger på standardmeddelanden enligt BEAst, men det ska också upprättas datakommunikation och överenskommas en del tekniska detaljer. Intresserade ombeds därför kontakta BEAst på info@beast.se för mer information.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst