BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Logistikportal anläggning

Anläggningstransporter och maskintjänster

Den här delen av BEAst Portal är till för att förenkla flödet av frakter av massor, ballast, betong, asfalt och annat anläggningsmaterial. Det andra området är maskintjänster. I portalen finns det inbyggt stöd för att hantera det arbetssätt som beskrivs i standarden BEAst Supply NeC. Det finns också stöd för att hantera det flöde av information som standarden föreskriver i form av standardiserade meddelanden som skickas mellan den manuelle användaren i portalen och den integrerade användaren som arbetar i sitt eget affärssystem.

Exempel på funktioner i portalen

Om en leverantör av frakter, anläggningsmaterial eller maskintjänster har en anläggningsentreprenör som kund och man inte har eget systemstöd för standarden, kan man använda portalen för att kommunicera digitalt med kunden. Detta är exempel på vad som kan göras:

  • Ta emot en leveransplan från kunden och på olika sätt arbeta med den
  • Ta emot avrop från kunden för att skapa egna order och transportuppdrag
  • Enkelt ”vända” avropet till en avropsbekräftelse
  • Det finns funktioner för att se översikter och jobba med avvikelser
  • Skicka statusbesked till kunden för att avisera ankomst eller avvikelse
  • Skicka orderkvitton till kunden, baserat på avropsbekräftelsen. I dessa kan man rapportera eller delrapportera uppdrag för att kunden ska få löpande uppföljning. I meddelandet kan man också rapportera tillägg och ändringar samt redovisa uppgifter om körning och utsläpp
  • Även fakturan går att enkelt skapa baserat på den information som finns i orderkvittot och de uppgifter om t.ex. priser som lagts upp i portalen

Det kan också fungera tvärtom, dvs att kunden är manuell användare i portalen och leverantören är integrerad via sitt eget affärssystem.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst