BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Logistikportal material

Varuförsöjning

Den här delen av BEAst Portal förenklar flödet av material till, från och inne på en byggarbetsplats. I portalen finns det inbyggt stöd för att hantera det arbetssätt som beskrivs i standarden BEAst Supply Material. Det finns också stöd för att hantera det flöde av information som standarden föreskriver i form av standardiserade meddelanden som skickas mellan den manuelle användaren i portalen och den integrerade användaren som arbetar i sitt eget affärssystem.

Exempel på funktioner i portalen

Om en leverantör av byggmaterial har en bygg- eller installationsentreprenör som kund och man inte har eget systemstöd för standarden, kan man använda portalen för att kommunicera med kunden. Detta är exempel på funktioner i portalen:

  • Ta emot en leveransplan från kunden och på olika sätt arbeta med den
  • Ta emot avrop från kunden och bearbeta det i portalen
  • Enkelt ”vända” avropet till en avropsbekräftelse
  • Det finns funktioner för att se översikter och jobba med avvikelser
  • När det är dags för leverans finns funktioner för att boka transporten, skriva ut kollietiketten BEAst Label och att vända avropsbekräftelsen till en leveransavisering
  • Även fakturan går att enkelt skapa baserat på den information som finns i avropsbekräftelsen och de uppgifter om t.ex. priser som lagts upp i portalen

Det kan också fungera tvärtom, dvs att kunden är manuell användare i portalen och leverantören är integrerad via sitt eget affärssystem.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst