BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Certifiering

Godkännande av systemleverantörer

Elektronisk fakturering är ett hett ämne i byggbranschen då många uppmärksammat den stora besparingspotentialen. På marknaden finns olika slags leverantörer av produkter och tjänster inom området, t.ex. VAN:s, fakturaväxlar, operatörer, banker och systemleverantörer. För byggbranschen finns det framtaget en standard som heter SMSI Förenklad Byggfaktura och det blir avsevärt enklare för alla om stöd för den standarden finns inbyggt i marknadens olika system och tjänster. Det leder till lägre kostnader och kortare ledtider för att införa e-fakturering.

BEAst har därför inlett ett program där  vi erbjuder leverantörer av produkter och tjänster inom e-fakturering att certifiera sina lösningar. Det går i praktiken till så att vi granskar att deras filer följer standarden SMSI Förenklad Byggfaktura. De leverantörer som godkänns kommer att listas på BEAst webbplats och även marknadsföras av BEAst i olika sammanhang. BEAst kommer att ta ut en självkostnad för det arbete vi gör. Den är begränsad till någon timme och granskningen går enkelt, men är beroende på hur många tester som måste göras och vilket eventuellt stöd respektive leverantör behöver.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst