BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Fakturaportal

Bygg- och fastighetsbranschens gemensamma fakturaportal

BEAst Fakturaportal är den gemensam portal för e-fakturering som BEAst erbjuder hela bygg- och fastighetsbranschen. På BEAst Portal kan alla leverantörer som inte har egna system med funktion för EDI-faktura skapa en webbfaktura som från portalen skickas vidare direkt in i kundens ekonomisystem.

  • fakturautställare (leverantörer) ansöker om lösenord på portalens hemsida och kan efter några minuter skapa fakturor utifrån enkla mallar
  • fakturamottagare (kunder) ansöker till BEAst om att bli registrerade. Portalen är öppen även för företag som inte är medlemmar i BEAst. Medlemsföretag har dock en rabatt

Portalen är öppen för alla företag i och i anslutning till bygg- och fastighetsbranschen. Portalen har inbyggt stöd för branschstandarden BEAst Invoice. Det gör att den som tar emot fakturor från portalen får alla fakturor i ett och samma format oavsett leverantör.

Med BEAst Fakturaportal och standarden BEAst Invoice blir processen för både kund och leverantör effektiv, alltifrån att skapa till att distribuera och ta emot elektroniska fakturor.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst