BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Egenskaper

Innehållet i BEAst Fakturaportal

BEAst Portal med dess Fakturaportal bygger på att det ska vara snabbt och enkelt för den som ska ställa ut fakturor och automatiserat för den som tar emot fakturor via portalen. Den här informationen vänder sig till dig som ska ta emot fakturor från BEAst Fakturaportal.

Formuläret och standarden:

 • fakturaformuläret bygger på standarden BEAst Invoice.
 • naturligtvis finns stöd även för kreditnotor
 • den som ska ta emot fakturor i BEAst Fakturaportal måste följa standarden BEAst Invoice, men kan ta bort frivilliga fält och göra andra fält obligatoriska. De uppgifter som är obligatoriska i BEAst Invoice måste också vara det i formuläret
 • det går inte att skapa en faktura i portalen om inte alla obligatoriska fält är ifyllda
 • tjänsten inkl fakturaformuläret finns på svenska, engelska, norska, danska och finska
 • det finns stöd för olika valutor och utländska kontonummer
 • det går att bifoga bilagor, t.ex. följesedlar, i de vanligaste formaten

Kommunikation och säkerhet:

 • det finns flera alternativ att välja mellan för kommunikationsprotokoll och säkerhet mellan portalen och fakturamottagarens system, t.ex. https och VPN
 • en garanterad funktion är att fakturor anländer mottagarens system omedelbart efter att de skapats i portalen
 • valideringsfiler, t.ex. över godkända projektnummer, kan skickas per fil eller web service till portalen. Är det permanenta valideringar kan de läggas in manuellt
 • det går att få en kvittensfil från portalen för att få en avstämning över dagens eller veckans fakturor
 • i tjänsten ingår det att portalen övervakas och att avisering om problem sker senast två timmar efter att de uppstått

Andra funktioner:

 • alla fakturor arkiveras under tre månader och kan ses efter inloggning
 • fakturor som stoppats genererar felmeddelanden i klartext
 • portalen är öppen dygnet runt
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst