BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

För kunder – fakturamottagare

En ingång till hela branschen

Med BEAst Portal och dess Fakturaportal kan många leverantörer enkelt fakturerar många kunder på ett och samma ställe och på ett och samma sätt. Målet med BEAst Fakturaportal är att drastiskt reducera andelen pappersfakturor i byggbranschen.

För dig som kund och fakturamottagare skapar BEAst Fakturaportal en rad fördelar:

  • portalen är en möjlighet att få in e-fakturor även från de minsta leverantörerna
  • när branschens stora köpare gemensamt bearbetar leverantörerna ökar möjligheten att maximera andelen e-fakturor
  • fakturorna valideras efter regler som varje fakturamottagare själv kan definiera. Det gör att fakturorna som kommer från BEAst Portal nästan alltid är korrekta
  • varje faktura som kan fås elektroniskt är en besparing för både ekonomi och miljö
  • BEAst ansvarar för att utveckla, underhålla och vidareutveckla portalen för hela branschen, i stället för att alla ska göra det jobbet själva

Leverantörer som ska ställa ut fakturor i BEAst Fakturaportal betalar ingen avgift, i stället är det kunden – fakturamottagaren – som betalar kostnaden för portalen. För den som tar emot leverantörsfakturor är det följande avgifter:

  • en uppsättningskostnad som betalas initialt som en engångskostnad
  • för den som önskar egna valideringsregler, t.ex. att bara godkända projektnummer ska kunna faktureras, är det en engångskostnad att sätta upp regelverket
  • en mindre rörlig kostnad beroende på antalet mottagna fakturor (rabatt för medlemmar i BEAst)

Sammantaget är kostnaden näst intill försumbar jämfört med den besparing som uppstår. Hör av dig till  för att få tillgång till BEAst Fakturaportal demomiljö och en kalkylmall.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst