BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

För leverantörer – fakturautställare

Att skapa fakturor i BEAst Fakturaportal

Du som ska fakturera företag i byggbranschen, men inte har ett eget system för elektronisk fakturering kan använda BEAst Portal med dess Fakturaportal för att enkelt skicka EDI-fakturor till alla dina kunder som är anslutna till portalen.

För dig som leverantör och fakturautställare finns en rad fördelar:

  • du fakturerar alla kunder på ett och samma ställe, med samma rutin och från samma fakturamall
  • din faktura åker rakt in i kundens system och en automatiserad process. Det gör att din faktura med större säkerhet blir betald i rätt tid
  • när miljontals fakturor i branschen hanteras och skickas elektroniskt har vi alla bidragit till en bättre miljö
  • det finns enkla fakturamallar att fylla i, alternativt kan du använda en gammal faktura och utgå från den
  • kostnaden för portalen står kunden för, för dig som leverantör finns ingen kostnad
  • det är mycket enkelt att använda portalen och det krävs ingen utbildning
  • i portalen kan du ha dina artiklar och priser för att snabbare kunna skapa fakturor
  • du får kvittens på att fakturan skickats till din kund
  • det finns funktioner i portalen för att ta fram statistik över din fakturering

Vid utvecklingen av BEAst Fakturaportal har enkelhet för leverantörerna stått i fokus. Första gången får du ett lösenord och inom ett par minuter har du skapat din första faktura!

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst