BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kalendarium

Aktuella arrangemang

19 augusti: Tekniska utskottet
Möte i BEAst Tekniska utskott.

20 augusti: Möte i Spridningsprojektet
Nästa möte i arbetsgruppen för Logistikutskottets utvecklingsprojekt.

22 augusti: Spridningsprojektet – Installationsfokus
Workshop BEAst Supply Material inom installation.

2 september: Möte i BEAst Fakturautskott
Nästa möte i arbetsutskottet.

13 september: Möte i Spridningsprojektet
Nästa möte i arbetsgruppen för Logistikutskottets utvecklingsprojekt.

17 september: BEAst Hyresutskott
Möte i utskottet för erfarenheter och förvaltning av standarden BEAst Supply Rental.

20 september: Arbetsutskott Bygghandlingar
Nästa möte i arbetsutskottet för bygghandlingar och standarderna i BEAst Document.

24 september: BEAst Anläggningsutskott
Möte i BEAst Anläggningsutskott med erfarenhetsutbyte mm på programmet.

12 december: Projekt Offert- och Tillvalsprocess
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst