BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Tillämpning och guider

Effektivare granskning med standard

Standarden BEAst Effektivare granskning 2.0 är framtagen för att underlätta samverkan under projekteringen och säkerställa produkten till kund. För att lättare sätta sig in i hur granskning av handlingar i byggprocessen kan förenklas med hjälp av den framtagna standarden finns nedanstående stöd framtaget. Version 2.0 är en uppdaterad version som publicerades 1 oktober 2019 med förbättringsförslag och erfarenheter från genomförda projekteringar.

 • BEAst – Granskning Projektering 2.0. Bluebeam Revu-profil med markeringsverktyg för att hantera granskningskommentarer och statushantering samt stämplar till Gransknings-PM som fritt kan användas vid tillämpning av standarden.

Guider för att komma igång

Videoguider nedan visar hur branschstandarden för granskning kan tillämpas i ett verktyg. Då alla pilotprojekten använde stödverktyget Bluebeam Revu Extreme har vi utgått från det, men motsvarande funktion finns i andra system på marknaden. I denna typ av verktyg kan man samverka i realtid med alla deltagare i projektet deltagare. Inbjudan till projektets granskning sker via verktyget från ansvarig projekteringsledare till de som ska delta i granskningen.

Videoguider till BEAst Effektivare granskning 2.0 för de som ska medverka i granskningen.

Projektör eller deltagare i granskningen.

 1. Kom igång. Se guide.
 2. Introduktion Bluebeam Revu eXtreme. Se guide.
 3. Introduktion BEAst Effektivare granskning 2.0. Se guide.
 4. Deltagare i granskning. Se guide.

Projekteringsledare för granskningen:

 1. Kom igång. Se guide.
 2. Introduktion Bluebeam Revu eXtreme. Se guide.
 3. Introduktion BEAst Effektivare granskning 2.0. Se guide.
 4. Förbereda granskningshandlingar. Se guide.
 5. Starta granskning. Se guide.
 6. Deltagare i granskning. Se guide.
 7. Avsluta och arkivera. Se guide.
 8. Användartips. Se guide.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst